Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Thạch Thành

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2809

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3484/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 30/8/2019

- Đơn vị ban hành quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi gia súc, gia cầm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa thiết bị may
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2809

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: