Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Bến Tre

Thông tin chung

Địa chỉ: 78 - Đoàn hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Mã trường: TCD5602

Điện thoại:

Email: 5602@moet.edu.vn

Fax: 03836701

Website: http://www.tcytbt.edu.vn

Giới thiệu

Thành lập từ năm 1977

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 410/UB

- Ngày ban hành Quyết định: 16/07/1977

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Bến Tre

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 01

- Ngày cấp: 15/01/2018

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 78 - Đoàn hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Mã trường: TCD5602

Điện thoại:

Email: 5602@moet.edu.vn

Fax: 03836701

Website: http://www.tcytbt.edu.vn