Chọn trường

Trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 3 đường Chi Lăng, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2818

Điện thoại:

Email: truongvietbinh955@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: yduocthanglong.com

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1801/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 14/12/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 11/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 22/01/2020

- Nơi cấp: Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 3 đường Chi Lăng, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2818

Điện thoại:

Email: truongvietbinh955@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: yduocthanglong.com