Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã trường: TCD4301

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: caodangbp.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng nghề bình Phước tiền thân là trường đào tạo nghề tỉnh Bình Phước, được thành lập theo quyết định số 01/2003/QĐ-UBND, ngày 14/1/2003. Đến năm 2007 trường đổi tên thành trường TCN Tôn Đức Thăngs theo quyết định số 717/QĐ-UBND, ngày 04/5/2007. Đến ngày 06/5/2015 trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng nghề Bình Phước theo quyết định số 599/QĐ-BLĐTBXH với đội ngũ hơn 80 cán bộ giáo viên. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, có tay nghề phục vụ trực tiếp trong sản xuất. Trường tập trung đào tạo các ngành nghề chủ đạo như: Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; Cắt gọt kim loại; Công nghệ thông tin; Kế toán doanh nghiệp và đào tạo ở các cấp trình độ như: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, thường xuyên.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 599

- Ngày ban hành Quyết định: 06/05/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ LĐTBXH

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã trường: TCD4301

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: caodangbp.edu.vn