Chọn trường

Trường Trung cấp Công nghệ và Y dược Miền Trung

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 02 đường Chi Lăng, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2820

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

Trường Trung cấp Công nghệ và Y dược Miền Trung được UBND tỉnh Thanh hóa cho phép đổi tên từ Trường Trung cấp Kỹ thuật Y dược Thanh Hóa tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 06/02/2020

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 02 đường Chi Lăng, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: TCD2820

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: