Chọn trường

Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực

Thông tin chung

Địa chỉ: 595 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2810

Điện thoại:

Email: cdyd@hoplucgroup.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: https://cdyduochopluc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 1968

- Ngày ban hành Quyết định: 22/12/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 595 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường: CDD2810

Điện thoại:

Email: cdyd@hoplucgroup.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: https://cdyduochopluc.edu.vn/