Chọn trường

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: CDT2901

Điện thoại:

Email: cd@gtvtmt.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.gtvtmt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cốt thép - hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lắp đặt cầu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trắc địa công trình
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành cần, cầu trục
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: CDT2901

Điện thoại:

Email: cd@gtvtmt.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.gtvtmt.edu.vn