Chọn trường

Trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 315 Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: CDD2901

Điện thoại:

Email: cdvdna@gmail.com

Fax: 02383830553

Website: www.cdvdna.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 315 Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: CDD2901

Điện thoại:

Email: cdvdna@gmail.com

Fax: 02383830553

Website: www.cdvdna.edu.vn