Chọn trường

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 253, Phùng Chí Kiên, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: CDD2904

Điện thoại:

Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn

Fax: 02383.569.571

Website: www.vhna.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 253, Phùng Chí Kiên, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: CDD2904

Điện thoại:

Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn

Fax: 02383.569.571

Website: www.vhna.edu.vn