Chọn trường

Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Vinh Bộ Xây dựng

Thông tin chung

Địa chỉ: 179 Phong Định Cảng, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: TCT2901

Điện thoại:

Email: : btsxdvinh@gmail.com

Fax: 02383.844749

Website: vitapco.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 179 Phong Định Cảng, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: TCT2901

Điện thoại:

Email: : btsxdvinh@gmail.com

Fax: 02383.844749

Website: vitapco.edu.vn