Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Công nghiệp Thủ công nghiệp Nghệ An

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 47, đường Thành Thái, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: TCD2904

Điện thoại:

Email: : truongtcntcn@ldtbxh.nghean.gov.vn

Fax: 0238. 3594 958

Website: ktcnna.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 47, đường Thành Thái, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: TCD2904

Điện thoại:

Email: : truongtcntcn@ldtbxh.nghean.gov.vn

Fax: 0238. 3594 958

Website: ktcnna.edu.vn