Chọn trường

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT VINH

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 35, Đường Hồ Hãn Thương, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: TCD2905

Điện thoại:

Email: huyluongdaotao@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://truongkinhtekythuatvinh.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 35, Đường Hồ Hãn Thương, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: TCD2905

Điện thoại:

Email: huyluongdaotao@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://truongkinhtekythuatvinh.edu.vn/