Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Nghệ An

Thông tin chung

Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: TCD2909

Điện thoại:

Email: tcnktktbac.nghean@gmail.com

Fax: 02383.640785

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: TCD2909

Điện thoại:

Email: tcnktktbac.nghean@gmail.com

Fax: 02383.640785

Website: