Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

Thông tin chung

Địa chỉ: 454 đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Mã trường: TCD3001

Điện thoại: 02396258085

Email: pdttcnht@gmail.com

Fax: 02393885993

Website: www.truongtrungcapnghehatinh.edu.vn

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển: - Giai đoạn: 1991 - 1995: Ngày 09/11/1991 Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp Hà Tĩnh được thành lập theo quyết định số: 283/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Với chức năng, nhiệm vụ Dạy nghề và hướng dẫn việc làm. Ngày 28/12/1993 tại quyết định số:1750/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đổi tên thành Trung tâm xúc tiến việc làm Hà Tĩnh. Quy chế tổ chức hoạt động được áp dụng theo quyết định số: 146/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 03 năm 1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. - Giai đoạn 1995 - 2001: Ngày 18 tháng 10 năm 1997 tại quyết định số: 1384/QĐ-UB-LN2 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm xúc tiến việc làm Hà Tĩnh. - Giai đoạn 2001 - 2006: Ngày 09 tháng 05 năm 2005 tại quyết định số 990/2002/QĐ-UB-TC của Uỷ ban nhân dân về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. Ngày 14/04/2003 tại quyết định số 772/QĐ-UB-TC ngày 14/04/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc đổi tên Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thành Trung tâm dạy nghề Hà Tĩnh. - Giai đoạn 2006 đến nay: Ngày 09/11/2006 Uỷ ban nhân tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc đổi tên, nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Hà Tĩnh và thành lập Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2610/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 09/11/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Hà Tĩnh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 02.2017/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 15/10/2017

- Nơi cấp: Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Xóm 2 - Ngọc Sơn, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0947853777

Email: thutruongnghe@gmail.com

Fax: 02393885993

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Trung Quốc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng cây ăn quả
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành cần, cầu trục
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều khiển phương tiện thủy nội địa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 454 đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Mã trường: TCD3001

Điện thoại: 02396258085

Email: pdttcnht@gmail.com

Fax: 02393885993

Website: www.truongtrungcapnghehatinh.edu.vn