Chọn trường

Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 287 đường Quang Trung (QL1A), thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Mã trường: TCD3002

Điện thoại:

Email: trungcapkynghehatinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: htpps://trungcapkynghehatinh.com

Giới thiệu

Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh là cơ sở đào tạo nghề công lập, tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Giao thông - Xây dựng Hà Tĩnh được thành lập số 1435/UBCN ngày 14/8/1973 của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2007, UBND tỉnh có Quyết định số 866/QĐ-UBND đổi tên thành Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh 3. Cơ cấu tổ chức: 3.1. Ban Giám hiệu: 01 Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng. 3.2. Các Hội đồng tư vấn: Hội đồng Nhà trường, Hội đồng khoa học; Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng tuyển sinh, … 3.3. Các phòng chức năng: - Phòng Hành chính - Kế toán - Tổng hợp (bao gồm cả tổ chức cán bộ); - Phòng Đào tạo- Quản sinh. 3.4. Các khoa, trung tâm: - Khoa Kỹ thuật - Giao thông; - Khoa Cơ khí; - Khoa Điện - Điện lạnh - Tin học; - Trung tâm Giới thiệu việc làm và Xuất khẩu lao động; - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 6234/QĐ-SLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 29/07/2019

- Đơn vị ban hành quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI HÀ TĨNH

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 03/2017/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 21/12/2017

- Nơi cấp: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI HÀ TĨNH

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 287 đường Quang Trung (QL1A), thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Mã trường: TCD3002

Điện thoại:

Email: trungcapkynghehatinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: htpps://trungcapkynghehatinh.com