Chọn trường

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thông tin chung

Địa chỉ: TPD6, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: TCT3102

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 02326258016

Website: Trungcapluatdonghoi.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 889/QĐ-BTP

- Ngày ban hành Quyết định: 25/5/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Tư pháp

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 33/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 30/6/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: TPD6, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: TCT3102

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 02326258016

Website: Trungcapluatdonghoi.edu.vn