Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: TDP4, Phường Bắc Nghĩa, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: TCD3101

Điện thoại:

Email: kinhteqb@quangbinh.edu.vn

Fax: 0232 3826 062

Website: tcktqb.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: TDP4, Phường Bắc Nghĩa, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: TCD3101

Điện thoại:

Email: kinhteqb@quangbinh.edu.vn

Fax: 0232 3826 062

Website: tcktqb.edu.vn