Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Mã trường: CDD3201

Điện thoại:

Email: truongytequangtri@moet.edu.vn

Fax: 0233.3561.243

Website: http://truongytequangtri.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 388/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 09/02/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 266/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 24/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Mã trường: CDD3201

Điện thoại:

Email: truongytequangtri@moet.edu.vn

Fax: 0233.3561.243

Website: http://truongytequangtri.edu.vn