Chọn trường

Trường Trung cấp Giao thông vận tải

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 49 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Mã trường: TCD3202

Điện thoại:

Email: trungcapgtvtqt@gmail.com

Fax: 0233.3567 088

Website: www.truonggtvtquangtri.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 49 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Mã trường: TCD3202

Điện thoại:

Email: trungcapgtvtqt@gmail.com

Fax: 0233.3567 088

Website: www.truonggtvtquangtri.edu.vn