Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề số 23

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: CDT3302

Điện thoại:

Email: truong23bqp@gmail.com

Fax: 0234.3962966

Website: http://www.truong23bqp hue.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: CDT3302

Điện thoại:

Email: truong23bqp@gmail.com

Fax: 0234.3962966

Website: http://www.truong23bqp hue.edu.vn