Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Huế

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: CDD3304

Điện thoại:

Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Fax: 0234.3848068

Website: http://cdythue.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 6284/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 09/11/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 290/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 31/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: CDD3304

Điện thoại:

Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Fax: 0234.3848068

Website: http://cdythue.edu.vn/