Chọn trường

Trường Trung cấp KT DL Duy Tân

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu C, Đô thị mới An Vân Dương, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: TCD3301

Điện thoại:

Email: duytanhue@duytanhue.edu.vn

Fax: 0234.3581168

Website: http://duytanhue.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu C, Đô thị mới An Vân Dương, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: TCD3301

Điện thoại:

Email: duytanhue@duytanhue.edu.vn

Fax: 0234.3581168

Website: http://duytanhue.edu.vn/