Chọn trường

Trường Trung cấp Thể dục thể thao

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 41 đường Tố Hữu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: TCD3304

Điện thoại:

Email: phongđaotaotdtt@yahoo.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: tctdtt-tthue.edu.vn

Giới thiệu

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế có chức năng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ, thể thao thành tích cao cho vận động viên của tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao có trình độ trung cấp. Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2656/ QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 20/11/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa THiên Huế

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 2621/ GCNĐKHĐ - LĐTBXH

- Ngày cấp: 27/12/2017

- Nơi cấp: Sở lao động Thương binh và Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 41 đường Tố Hữu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: TCD3304

Điện thoại:

Email: phongđaotaotdtt@yahoo.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: tctdtt-tthue.edu.vn