Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Quảng Điền

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: TCD3305

Điện thoại:

Email: quangdienvts@gmail.com Website: http://www.qdvts.edu.vn/

Fax: 0234.3555638

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã trường: TCD3305

Điện thoại:

Email: quangdienvts@gmail.com Website: http://www.qdvts.edu.vn/

Fax: 0234.3555638

Website: