Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin

Thông tin chung

Địa chỉ: Làng đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0408

Điện thoại:

Email: tuyensinh@cit.udn.vn

Fax: 0236 3667116

Website: http://www.cit.udn.vn http://tuyensinh.cit.udn.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Làng đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0408

Điện thoại:

Email: tuyensinh@cit.udn.vn

Fax: 0236 3667116

Website: http://www.cit.udn.vn http://tuyensinh.cit.udn.vn