Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghệ

Thông tin chung

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0409

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0(0236) 3 894 884

Website: www.dct.udn.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0409

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0(0236) 3 894 884

Website: www.dct.udn.vn