Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi

Thông tin chung

Địa chỉ: 69 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0403

Điện thoại:

Email: kimhuongtvc@gmail.com

Fax: 0236.3633986

Website: nguyenvantroi.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 69 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0403

Điện thoại:

Email: kimhuongtvc@gmail.com

Fax: 0236.3633986

Website: nguyenvantroi.edu.vn