Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng

Thông tin chung

Địa chỉ: 365 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0412

Điện thoại:

Email: caodangdongdu@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://dongdudn.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 365 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0412

Điện thoại:

Email: caodangdongdu@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://dongdudn.edu.vn