Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế & Thủy Lợi Miền Trung

Thông tin chung

Địa chỉ: số 14 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDT 3401

Điện thoại:

Email: ckt@mard.gov.vn; daotaockt@ckt.edu.vn

Fax: 02353.861162

Website: http://ckt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 31/2016/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật môi trường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý nhà đất
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý tài nguyên và môi trường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 14 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDT 3401

Điện thoại:

Email: ckt@mard.gov.vn; daotaockt@ckt.edu.vn

Fax: 02353.861162

Website: http://ckt.edu.vn