Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ thuật Quảng Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 431 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD 3403

Điện thoại:

Email: ktkt_qnam@ckq.edu.vn

Fax: 02353.858001

Website: http://ckq.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 431 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD 3403

Điện thoại:

Email: ktkt_qnam@ckq.edu.vn

Fax: 02353.858001

Website: http://ckq.edu.vn