Chọn trường

Trường Cao đẳng Phương Đông

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 03 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3404

Điện thoại:

Email: tuyensinh@cpd.edu.vn

Fax: 02353.811575

Website: http://cpd.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 03 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3404

Điện thoại:

Email: tuyensinh@cpd.edu.vn

Fax: 02353.811575

Website: http://cpd.edu.vn