Chọn trường

Trường Cao đẳng Tâm Trí

Thông tin chung

Địa chỉ: khối phố Ngọc Vinh, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3405

Điện thoại:

Email: tuyensinh@dac.edu.vn

Fax: 02353.944579

Website: http://dac.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 7228/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 12/11/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 119/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 07/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: khối phố Ngọc Vinh, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3405

Điện thoại:

Email: tuyensinh@dac.edu.vn

Fax: 02353.944579

Website: http://dac.edu.vn