Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: số 49 Nguyễn Du, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3406

Điện thoại:

Email: tuyensinhcdytqn@gmail.com

Fax: 02353.828267

Website: http://cdytqn.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 408/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 24/01/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 102/2019/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 01/10/2019

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật hình ảnh y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 49 Nguyễn Du, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3406

Điện thoại:

Email: tuyensinhcdytqn@gmail.com

Fax: 02353.828267

Website: http://cdytqn.edu.vn