Chọn trường

Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật Miền Trung Tây Nguyên

Thông tin chung

Địa chỉ: Lô 25B Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCT3401

Điện thoại:

Email: tcnmttn@gmail.com

Fax: 02353.813655

Website: http://tcnmttn.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Lô 25B Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCT3401

Điện thoại:

Email: tcnmttn@gmail.com

Fax: 02353.813655

Website: http://tcnmttn.edu.vn