Chọn trường

Trường TCN Bắc Quảng Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Khối 7b , Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCD3402

Điện thoại:

Email: daynghebqn@yahoo.com.vn

Fax: 02353.922279

Website: http://bacquangnamvtc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khối 7b , Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCD3402

Điện thoại:

Email: daynghebqn@yahoo.com.vn

Fax: 02353.922279

Website: http://bacquangnamvtc.edu.vn