Chọn trường

Trường TCN Nam Quảng Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: thôn Thanh Trà, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCD3403

Điện thoại:

Email: tcn.namquangnam@gmail.com

Fax: 02353. 535323

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: thôn Thanh Trà, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCD3403

Điện thoại:

Email: tcn.namquangnam@gmail.com

Fax: 02353. 535323

Website: