Chọn trường

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 537, Quốc lộ 51, Khu phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: CDD4806

Điện thoại:

Email: daotao@lqd.edu.vn

Fax: 02513938363

Website: www.lqd.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 3421/QĐ – BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 05/09/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 114/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 06/06/2017

- Nơi cấp: Tổng Cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 537, Quốc lộ 51, Khu phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: CDD4806

Điện thoại:

Email: daotao@lqd.edu.vn

Fax: 02513938363

Website: www.lqd.edu.vn