Chọn trường

Trường TCN Thanh niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: thôn Pà Dồn, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCD3404

Điện thoại:

Email: quy.dnqn@gmail.com

Fax: 02353. 792972

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: thôn Pà Dồn, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCD3404

Điện thoại:

Email: quy.dnqn@gmail.com

Fax: 02353. 792972

Website: