Chọn trường

Trường TCN Tư thục ASEAN

Thông tin chung

Địa chỉ: số 53A Hùng Vương, Phường Hoà Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCD3406

Điện thoại:

Email: tinhpx@donga.edu.com

Fax: 02353. 828.836

Website: www.vsa.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 53A Hùng Vương, Phường Hoà Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: TCD3406

Điện thoại:

Email: tinhpx@donga.edu.com

Fax: 02353. 828.836

Website: www.vsa.edu.vn