Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

Thông tin chung

Địa chỉ: 17 Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường: CDD3501

Điện thoại:

Email: cdytdtt@gmail.com

Fax: 0553.822013

Website: https:// www.dtt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 729/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 25/02/2013

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 222/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 10/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 17 Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường: CDD3501

Điện thoại:

Email: cdytdtt@gmail.com

Fax: 0553.822013

Website: https:// www.dtt.edu.vn