Chọn trường

Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 24B, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường: TCD3503

Điện thoại:

Email: vodinhta@gmail.com

Fax: 055.3673872

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 24B, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường: TCD3503

Điện thoại:

Email: vodinhta@gmail.com

Fax: 055.3673872

Website: