Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Đức Phổ

Thông tin chung

Địa chỉ: 129 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường: TCD3504

Điện thoại:

Email: tcnducpho@gmail.com

Fax: 055.3976.375

Website: https://www.tcnducpho.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 129 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường: TCD3504

Điện thoại:

Email: tcnducpho@gmail.com

Fax: 055.3976.375

Website: https://www.tcnducpho.edu.vn/