Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định

Thông tin chung

Địa chỉ: 31 Trần Thị Kỷ, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã trường: TCD3703

Điện thoại:

Email: tuyensinhtcktktbinhdinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: trungcapktktbinhdinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 64/TCUB

- Ngày ban hành Quyết định: 30/04/1976

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Nghĩa Bình

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 01a/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 30/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội Bình Định

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 31 Trần Thị Kỷ, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã trường: TCD3703

Điện thoại:

Email: tuyensinhtcktktbinhdinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: trungcapktktbinhdinh.edu.vn