Chọn trường

Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ Bình Định

Thông tin chung

Địa chỉ: tổ 5, khu vực 5, Phường Nhơn Phú, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã trường: TCD3701

Điện thoại:

Email: ttctcmnbd@gmail.com

Fax: 056.3811827

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: tổ 5, khu vực 5, Phường Nhơn Phú, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã trường: TCD3701

Điện thoại:

Email: ttctcmnbd@gmail.com

Fax: 056.3811827

Website: