Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

Thông tin chung

Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Mã trường: CDD3902

Điện thoại:

Email: bants.ypy@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: ypy.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng theo chuẩn năng lực ASEAN đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tạo môi trường học tập bình đẳng và hiệu quả; lấy chất lượng làm thước đo, làm mục tiêu tồn tại và phát triển. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc gia. Đào tạo người học giỏi kiến thức, thành thạo kỹ năng, thái độ chuẩn mực, thân thiện và học tập suốt đời. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và sáng tạo.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 528/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 18/02/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 270/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Mã trường: CDD3902

Điện thoại:

Email: bants.ypy@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: ypy.edu.vn