Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Nam Việt

Thông tin chung

Địa chỉ: 75D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: CDD4102

Điện thoại:

Email: namviet@namviet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: namviet.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 75D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: CDD4102

Điện thoại:

Email: namviet@namviet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: namviet.edu.vn