Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 02 Tân Định, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4101

Điện thoại:

Email: tcnnh.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Fax: 0258.3630918

Website: tcnnh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 217

- Ngày ban hành Quyết định: 01/03/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1266

- Ngày cấp: 16/05/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 02 Tân Định, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4101

Điện thoại:

Email: tcnnh.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Fax: 0258.3630918

Website: tcnnh.edu.vn