Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh

Thông tin chung

Địa chỉ: TDP Hòa Do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4102

Điện thoại: 02583970879

Email: tcncr.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Fax: 0258.3973535

Website: tcncamranh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 218/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 01/03/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Khánh Hoà

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1172/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 08/05/2017

- Nơi cấp: Sở LĐ-TB&XH Khánh Hoà

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: TDP Hoà Do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583970879

Email:

Fax: 0258.3973535

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: TDP Hòa Do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4102

Điện thoại: 02583970879

Email: tcncr.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Fax: 0258.3973535

Website: tcncamranh.edu.vn