Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Cam Lâm

Thông tin chung

Địa chỉ: Bãi Giếng 2, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4107

Điện thoại:

Email: tcncl.sld@khanhhoa.gov.vn

Fax: 058.3680234

Website: http://tcncamlam.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3141/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 03/12/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Bãi Giếng 2, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4107

Điện thoại:

Email: tcncl.sld@khanhhoa.gov.vn

Fax: 058.3680234

Website: http://tcncamlam.edu.vn/