Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 1028 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4109

Điện thoại:

Email: tdnktkt@khanhhoa.edu.vn

Fax: 058.3550668

Website: www.tdn.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 1028 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4109

Điện thoại:

Email: tdnktkt@khanhhoa.edu.vn

Fax: 058.3550668

Website: www.tdn.edu.vn